a

Facebook

LinkedIn

LinkedIn

Facebook

Menu

Ribar and partners riešenia ktoré Vám prinesú istotu Kontaktujte nás Inovatívne právne
korporatne pravo

Korporátné & obchodné právo

Vytváranie zmluvnej dokumentácie, zakladanie spoločnosti a nastavovanie vzťahov medzi spoločníkmi, právo na úseku nehnuteľnosti a stavieb, ochrana dobrej povesti a obchodného mena právnickej osoby

kontaktujte nás
IT právo

IT právo & právo duševného vlastníctva

Vytváranie zmlúv o vývoji softvéru, licenčné zmluvy, SLA, právne fungovanie e-shopov, ochrana autorských práv, problematika ochranných známok, dizajnov či iných predmetov priemyselného vlastníctva

kontaktujte nás
Trestné právo

Trestné právo

Obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania, ochrana práv obvinených v konaní pred Ústavným súdom SR, pred Európskym súdom pre ľudské práva, zastupovanie obeti trestných činov, trestnoprávne Due -Diligence

kontaktujte nás
Medicinske pravo

Medicínske právo

Poradenstvo pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zriaďovanie zdravotníckeho zariadenia na kľuč, riešenie sporov s poisťovňami, pacientske práva

kontaktujte nás
Riešenie sporov

Riešenie sporov

Mimosúdne riešenie sporov, zastupovanie klientov v konaní pred všeobecným súdmi, pred Ústavným súdom SR, pred Európskym súdom pre ľudské práva, pred arbitrážnymi súdmi

kontaktujte nás
Služby pre partnerov

Služby pre Partnera Verejného Sektora & Compliance

Zápis do registra partnerov verejného sektora, komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby, compliance, AML

kontaktujte nás
a

Náš tím

Igor Ribár

Advokát

Štefan Siskovič

Advokát

Katarina chovancova

Katarína Chovancová

Advokát