Spoznajte náš tím

Sme tím skúsených odborníkov, ktorý vám pomôže definovať a dosahovať ciele, implementovať riešenia a zdokumentovať procesy.
naše firemné piliere

Sme partneri

Nebojíme sa veci robiť podľa seba, a preto sme pri poskytovaní služieb zvolili menej konzervatívnu cestu. Okrem odbornosti a kladenia dôrazu na expertízu členov tímu poskytujeme naše služby tvorivo a v spojení s neustálymi inováciami.
3
Opustiť tradičný spôsob advokácie a dať sa na cestu digitálnej transformácie nebolo jednoduché. Takýto náš prístup zadefinoval naše základné presvedčenie, zásady a správanie ľudí, ktorí sú zapojení do chodu firmy. Tento prístup vyformoval tri základné piliere firmy:

Máme radi výzvy

Podporujeme inovatívnosť, nové myšlienky a kreativitu našich ľudí pri všetkých činnostiach.

Vážime si spoluprácu

Ponúkame jedinečné služby a skúsenosti prostredníctvom našej kolegiality.

Komunikujeme férovo a otvorene

Snažíme sa posúvať hranice toho, čo znamená transparentnosť vo všetkom, čo robíme.

Ribár&Partners

Igor Ribár

Igor je zakladateľ spoločnosti RIBÁR & PARTNERS. Venuje sa predovšetkým sporovej agende a zastupovaniu klientov vo všetkých oblastiach ich pôsobenia.  Jeho špecializáciou je korporátne a obchodné právo. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti trestného práva. Ako advokát sa taktiež zameriava na IT právo a vytváranie vlastných IT projektov.

Štefan Siskovič

Štefan sa venuje najmä medicínskemu právu a obchodnému právu. Svoju právnu expertízu má podporenú praktickými skúsenosťami v predmetných odboroch, keďže je spoluzakladateľom jednej z najväčších sietí zubárskych kliník na Slovensku fungujúcou pod spoločnou značkou SK Dental Clinic. Zameriava sa taktiež na poradenstvo pri aplikovaní technológií do praxe.

Milan Královič

Milan má za sebou viac ako 10-ročnú prax v právnických profesiách. Dlhodobo sa špecializuje v obchodnom práve, predovšetkým však v práve obchodných spoločností. Venuje sa aj právu informačných technológií a občianskemu právu. Zameriava sa pritom na širokú oblasť zmluvnej agendy.

Kristián Janeček

Kristián je v našej kancelárii na pozícii právneho asistenta. Jeho pracovná náplň je rôznorodá, od rešeršovania odbornej literatúry, cez sledovanie legislatívnych zmien a rozhodovacej činnosti súdov, príprava podkladov na zápis do Obchodného registra až po písanie rôznych typov zmlúv a iných právnických podaní.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram