Naše špecializácie

Venujeme sa predovšetkým nižšie špecifikovaným oblastiam práva, v ktorých máme potrebné znalosti a skúsenosti. Sme vhodným partnerom pre toho, kto hľadá flexibilitu, odbornosť a očakáva implementáciu riešenia na mieru.

Vyberte si,
s čím vám
vieme pomôcť

Korporátne a obchodné právo

 • Obchodné zmluvy
 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Regulatory & Compliance
 • Kúpa a predaj spoločnosti
Zobraziť viac

IT právo a technológie

 • SAAS, PAAS zmluvy
 • Licenčné zmluvy
 • Zmluva o mlčanlivosti
Zobraziť viac

Trestné právo

 • Obhajoba v trestnom konaní
 • Zastupovanie obetí trestných činov
 • Právne analýzy a poradenstvo pre právnické osoby
Zobraziť viac

Riešenie sporov

 • Nastavenie procesnej stratégie
 • Mimosúdne riešenie sporov
 • Zastupovanie pred všeobecnými súdmi a Ústavným súdom SR
Zobraziť viac

Medicínske právo

 • Poradenstvo pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Zriaďovanie ambulancií na kľúč
 • Pacientske práva
Zobraziť viac

Služby pre partnera verejného sektora

 • Zápis do registra partnerov verejného sektora
 • Identifikovanie a zápis konečného užívateľa výhod
Zobraziť viac

Vaša cesta k úspešnej spolupráce s nami

Vašu situáciu si s vami najprv dôkladne preberieme, prvá konzultácia je bezplatná. Potom vám vypracujeme cenovú ponuku prispôsobenú vašim potrebám. Pokiaľ to situácia dovolí, vždy vám ešte pred začatím práce oznámime pevnú sumu, ktorú od vás budeme požadovať. Avšak v niektorých prípadoch nemožno sumu predvídať, najčastejšie ide o pravidelné konzultácie alebo zastupovanie pred súdom. V takýchto situáciách účtujeme hodinovou sadzbou. Ak už teraz viete, že našich služieb budete využívať dlhodobo a kontinuálne, môžeme sa dohodnúť aj na paušálnej mesačnej platbe.
1.

Konzultácia a Definícia Potrieb

 • Po prvej konzultácii spolu určíme vaše potreby a ciele, ktoré chcete dosiahnuť.
 • Poskytneme vám expertné pohľady a poradíme vám s optimálnym riešením vašej situácie.
 • Po získaní všetkých detailov vám ponúkneme transparentnú cenovú ponuku. Pri zložitejších projektoch vám predložíme predbežný odhad nákladov s maximálnou hranicou ceny.
2.

Detailná Príprava

 • Aby sme čo najlepšie pochopili vaše potreby, pripravíme pre vás sériu otázok a požiadame vás o potrebné dokumenty.
 • Na základe získaných informácií vypracujeme návrh zmluvy, ktorý obsahuje všetky nevyhnutné elementy.
 • Oboznámime vás s všetkými kľúčovými bodmi zmluvy, aby ste mali jasnosť v každom ustanovení.
3.

Plná Podpora pri Realizácii

 • V prípade potreby vám poskytneme podporu pri vyjednávaniach a uzatváraní zmluvy s druhou stranou.
 • Po podpísaní zmluvy vám budeme naďalej k dispozícii. Ako váš dôveryhodný partner vám poskytneme poradenstvo a podporu pri akýchkoľvek otázkach alebo situáciách, ktoré by mohli vzniknúť počas jej platnosti.

Koľko stoja naše služby?

V prípade, ak pre daný produkt nie je uvedená konkrétna cena, naše služby účtujeme dvomi spôsobmi.
Služby všeobecne
✓ účtujeme len toľko času, koľko potrebujeme na dodanie našich služieb podľa vašich požiadaviek
80 -100 €/ hod. (+ DPH)
Dlhodobá spolupráca
 v rámci dlhodobej spolupráce vám vieme ponúknuť výhodnejšiu cenu a vyššiu dostupnosť, a to v rozsahu podľa vašich potrieb
na vyžiadanie

Kontaktný formulár

Vseobecny kontakt

Nezáväzná objednávka

Sledujte nás na sociálnych sieťach

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram