a

Facebook

LinkedIn

LinkedIn

Facebook

Menu
 

Služby

korporatne pravo

Korporátné & obchodné právo

Vytváranie zmluvnej dokumentácie, zakladanie spoločnosti a nastavovanie vzťahov medzi spoločníkmi, právo na úseku nehnuteľnosti a stavieb, ochrana dobrej povesti a obchodného mena právnickej osoby

kontaktujte nás
IT právo

IT PRÁVO & PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Vytváranie zmlúv o vývoji softvéru, licenčné zmluvy, SLA, právne fungovanie e-shopov, ochrana autorských práv, problematika ochranných známok, dizajnov či iných predmetov priemyselného vlastníctva

kontaktujte nás
Trestné právo

TRESTNÉ PRÁVO

Obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania, ochrana práv obvinených v konaní pred Ústavným súdom SR, pred Európskym súdom pre ľudské práva, zastupovanie obeti trestných činov, trestnoprávne Due -Diligence

kontaktujte nás
Medicinske pravo

MEDICÍNSKE PRÁVO

Poradenstvo pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zriaďovanie zdravotníckeho zariadenia na kľuč, riešenie sporov s poisťovňami, pacientske práva

kontaktujte nás
Riešenie sporov

RIEŠENIE SPOROV

Mimosúdne riešenie sporov, zastupovanie klientov v konaní pred všeobecným súdmi, pred Ústavným súdom SR, pred Európskym súdom pre ľudské práva, pred arbitrážnymi súdmi

kontaktujte nás
Služby pre partnerov

SLUŽBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA & COMPLIANCE

Zápis do registra partnerov verejného sektora, komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby, compliance, AML

kontaktujte nás