Pracovné právo

Máme rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti pracovného práva predovšetkým pre zamestnávateľov a manažérov.
Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva zahŕňa širokú škálu služieb od asistencie pri nábore, prepúšťaní až po nastavenie vnútorných procesov a pracovnoprávnych predpisov spoločností. Máme skúsenosti nielen s prípravou pracovnoprávnej dokumentácie, ale aj s vyjednávaním podmienok so zamestnancami a odbormi a zastupovaním v pracovnoprávnych sporoch pred súdom.

Služby, ktoré poskytujeme

V rámci oblasti pracovného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo zamestnávateľom, zamestnancom či už formou prípravy pracovnoprávnej dokumentácie, alebo aj formou zastupovaní pred súdmi, inšpektorátom práce a inými správnymi orgánmi.
  • príprava, revízia a úprava všetkých typov pracovných zmlúv
  • revízia a nastavenie zmluvných vzťahov so SZČO a s manažérmi
  • príprava, revízia a úprava vnútorných pracovnoprávnych predpisov spoločnosti
  • právne poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru vrátane hromadného prepúšťania
  • riešenie náhrady škody z pracovných vzťahov
  • tvorba internej dokumentácie a smerníc v oblasti ochrany osobných údajov, dátovej bezpečnosti a AML

Najžiadanejšie produkty

NDA
(dohoda o mlčanlivosti)

180–240 (+ DPH)
Pracovná zmluva
(dodatok k pracovnej zmluve)

250–400 (+ DPH)
Konzultácie a spory
v oblasti pracovného práva

80/ hod. (+ DPH)

Nezáväzná objednávka

Kontaktný formulár

Vseobecny kontakt

Igor Ribár

Hlavný Partner
Office
Ribár&Partners
Halenárska 18A, Trnava 917 01
Informácie o spoločnosti 
IČO: 53191030
DIČ: 2121317946
IČ DPH: SK2121317946

Sledujte nás na sociálnych sieťach

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram