Trestné právo

Venujeme sa obhajobe a poskytovaniu komplexného právneho poradenstva klientom vo všetkých fázach trestného konania.
Trestnoprávna agenda je popri IT práve jednou z našich hlavných špecializácií. Pýtate sa, ako je možné spojiť tieto dve odvetvia? Život je rozmanitý. Súčasťou právneho vývoja našej kancelárie bola trestnoprávna agenda, ktorá sa tak stala neoddeliteľnou zložkou našej identity. Riešenie nadnárodných zločineckých káuz a závažných trestných činov nás naučilo byť diskrétny, získať si absolútnu dôveru klienta a prinieslo situácie, vďaka ktorým sme sa naučili zachovať chladnú hlavu a nastaviť smer v ťažkej životnej situácii. Schopnosť nastaviť stratégiu priebehu konania, ale aj diania mimo neho je rozhodujúca. Tieto „soft skills“ zúročujeme v rámci vyjednávania v mimosúdnych rokovaniach a civilných sporoch.

Služby, ktoré poskytujeme

Členovia nášho tímu sa podieľali tak na príprave trestnoprávnej legislatívy, ako aj na zastupovaní náročných trestnoprávnych prípadov. Vieme preto garantovať nielen odbornosť, ale aj neoceniteľné reálne skúsenosti.
  • obhajoba v trestnom konaní
  • zastupovanie obetí trestných činov
  • vypracovanie právnych analýz v oblasti trestného práva a trestného práva Európskej únie
  • právna pomoc svedkom a podozrivým v trestnom konaní
  • právne posúdenie rizikovosti obchodných transakcií z hľadiska trestnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb

Najžiadanejšie produkty

Obhajoba v trestnom konaní

cena za hodinu 80 (+ DPH)
Vypracovanie právnej analýzy

cena za hodinu 80 (+ DPH)
Realizácia školení
v oblasti trestnej zodpovednosti právnických osôb

cena za hodinu 40 (+ DPH)

Nezáväzná objednávka

Kontaktný formulár

Vseobecny kontakt

Sledujte nás na sociálnych sieťach

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram