Služby pre partnera verejného sektora

Pomôžeme vám so zápisom vašej spoločnosti do registra partnerov verejného sektora.
Naša spoločnosť poskytuje služby oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora od vzniku príslušnej legislatívy. Boli sme jedna z prvých kancelárií, ktorá začala poskytovať dané služby v regióne. Podstatou skúmania osoby tzv. konečného užívateľa výhod je „odhalenie“ fyzických osôb, ktoré – zjednodušene povedané – priamo alebo nepriamo ovládajú spoločnosť a majú z nej hospodársky prospech. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod sme vytvorili vlastnú metodiku, ktorá vychádza z našej znalosti biznis procesov a znalosti príslušnej legislatívy.

Služby, ktoré poskytujeme

Komplexný výkon činností oprávnenej osoby v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, identifikovanie a zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra.
  • posúdenie povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora

  • identifikovanie a zápis konečného užívateľa výhod

  • zápis firmy do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

  • pravidelná verifikácia konečných užívateľov výhod

  • zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

  • zápis firmy do zoznamu hospodárskych subjektov

  • posúdenie/preverenie skutočného vlastníka vášho obchodného partnera

Najžiadanejšie produkty

Posúdenie povinnosti registrácie
v registri partnerov verejného sektora

bezplatne
Zápis firmy
do registra partnerov verejného sektora RPVS

cena od 350 (+ DPH)
Zápis konečného užívateľa výhod
do obchodného registra

cena od 200 (+ DPH)

Nezáväzná objednávka

Kontaktný formulár

Vseobecny kontakt

Sledujte nás na sociálnych sieťach

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram