Medicínske právo

Máme bohaté skúsenosti v oblasti právnej pomoci pri bežných aj špecializovaných činnostiach v zdravotníctve.
Náš tím sa dlhodobo venuje problematike medicínskeho práva, pričom členovia nášho tímu majú osobné skúsenosti s riadením zdravotníckeho zariadenia, pripomienkovaním legislatívy, a preto dokážeme vnímať špecifiká medicínske prostredia. Máme za sebou viacero úspešných projektov, ktorým sme pomohli k zrodu. Môžete sa však spoľahnúť aj na našu expertízu v prípade porušenia alebo zanedbania povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorou došlo ku vzniku škody.

Služby, ktoré poskytujeme

Poradenstvo pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zriaďovanie zdravotníckeho zariadenia na kľúč, riešenie sporov s poisťovňami.
  • poradenstvo pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  • zriaďovanie zdravotníckeho zariadenia na kľúč (založenie spoločnosti, získanie licencie, získanie povolenia na prevádzkovanie priestorov,...)

  • prevod lekárskej praxe, zastupovanie v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  • riešenie pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov

  • GDPR pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  • poradenstvo a konzultácie v problematike súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, informovaného súhlasu,...

  • poradenstvo a zastupovanie pacientov v konaniach o náhradu škody na zdraví, resp. pozostalých (zastupovanie vo vzťahu k zdravotným poisťovniam, právne poradenstvo v prípadoch neuznaných zdravotných výkonov)

Najžiadanejšie produkty

Založenie ambulancie
na kľúč

cena od od 1200 € (+ DPH)
Zastupovanie v konaniach
pred všeobecnými súdmi

80 €/ hod. (+ DPH)
Vypracovanie zmluvy podľa požiadaviek

cena od 240 € (+ DPH)

Nezáväzná objednávka

Kontaktný formulár

Vseobecny kontakt

Sledujte nás na sociálnych sieťach

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram