Riešenie sporov

Prevenčné mechanizmy zlyhali a potrebujete efektívne riešiť spor?
Sporová agenda je jednou z kľúčových oblastí nášho pôsobenia, v ktorej disponujeme skúseným tímom sporových právnikov. Spory stoja čas a peniaze, preto je neoddeliteľnou súčasťou našich služieb analýza právnej pozície v spore, analýza rizík a nákladov. Vieme vám odporučiť vhodnú stratégiu, pomôcť pri vyjednávaní s protistranou a zastupovať vás v súdnom konaní. Poskytujeme komplexnú právnu pomoc pri riešení sporov vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia, avšak najväčšie skúsenosti máme so spormi o náhradu škody, spormi týkajúcimi sa vecných a iných práv k nehnuteľnostiam a spormi v oblasti správneho práva.

Služby, ktoré poskytujeme

Dokážeme vyhodnotiť riziká, nastaviť stratégiu vyjednávania a zastupovať vás vo všetkých fázach súdneho konania, ako aj v konaní pred Ústavným súdom SR.
  • príprava procesnej stratégie a dôkladná analýza skutkového stavu

  • negociácie a zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov

  • vypracovanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych, ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov

  • zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi

  • zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR

  • zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi a verejnými inštitúciami

  • vymáhanie pohľadávok

Najžiadanejšie produkty

Zastupovanie v konaniach
pred všeobecnými súdmi

80/ hod. (+ DPH)
Ústavná sťažnosť

cena od 800 (+ DPH)
Vypracovanie žaloby

cena od 400 (+ DPH)

Nezáväzná objednávka

Kontaktný formulár

Vseobecny kontakt

Igor Ribár

Hlavný Partner
Office
Ribár&Partners
Halenárska 18A, Trnava 917 01
Informácie o spoločnosti 
IČO: 53191030
DIČ: 2121317946
IČ DPH: SK2121317946

Sledujte nás na sociálnych sieťach

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram