Pracovné právo v praxi

2 min.
Pracovné právo v praxi

V oblasti pracovného práva je častokrát rozhodujúca skúsenosť z aplikačnej praxe. Pracovné právo je živé odvetvie, ktoré sa neustále prispôsobuje trhovým požiadavkám, preto je nevyhnutné sa v danej oblasti neustále vzdelávať. V našom tíme sa na oblasť pracovného práva špecializuje náš kolega Štefan Siskovič.

Zameriava sa najmä na

  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre zamestnávateľov a zamestnancov,
  • pomoc pri vypracovaní právnych dokumentov, týkajúcich sa napríklad skončenia pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru...),
  • prípravu pracovných poriadkov a iných interných predpisov,
  • zabezpečenie ochrany osobných údajov,
  • prípravu právneho poradenstva v oblasti uplatňovania a dodržiavania princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania (ochrana proti bossingu a mobbingu) a
  • pracovnoprávne vzťahy vo všeobecnosti.

Stefan pravidelne poskytuje svoj pohlaď na aktuálnu tému v médiách.

Najnovšie sa vyjadroval vyjadril v rozhovore pre RTVS k téme zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za škodu.

👉https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1730851 (od 3.50 min.)

Taktiež sa  vyjadril v rozhovore pre RTVS, konkrétne ku pracovnoprávnym vzťahom v nadväznosti na ochorenie Covid-19 nasledovne:

👉https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1122/1582687

Taktiež poskytol rozhovor v RTVS, so zameraním na 3 základné úpravy Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z., a to:

1. Dosiahnutie veku 65 rokov ako možnosť výpovede

2. Zrušenie rozširovania kolektívnych zmlúv

3.Väčšie zastúpenie odborov na tripartite

V rámci oblasti pracovného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo zamestnávateľom, zamestnancom či už formou prípravy pracovnoprávnej dokumentácie, alebo aj formou zastupovaní pred súdmi, inšpektorátom práce a inými správnymi orgánmi.

Ak by ste mali akýkoľvek problém týkajúci sa oblasti pracovného práva, neváhajte nás kontaktovať!

Štefan Siskovič

Štefan sa venuje najmä medicínskemu právu a obchodnému právu. Svoju právnu expertízu má podporenú praktickými skúsenosťami v predmetných odboroch, keďže je spoluzakladateľom jednej z najväčších sietí zubárskych kliník na Slovensku fungujúcou pod spoločnou značkou SK Dental Clinic. Zameriava sa taktiež na poradenstvo pri aplikovaní technológií do praxe.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho.

Súvisiace články

eyebookmarkcalendar-full
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram