3 dôvody prečo začať rokovania o poskytovaní služieb freelancera podpisom NDA

2 min.
Podpis zmluvy s freelancerom

Pod mlčanlivosťou rozumieme dôvernosť o navzájom zdieľaných informáciách, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať vašu výhodu vo vzťahu k priamej konkurencii v podnikaní. Môže byť samostatne stojaca zmluva alebo ako jeden z článkov rozsiahlejšej zmluvy.

  1. Ochrana obchodného tajomstva a know-how oboch strán - aktívum vďaka ktorému ste alebo máte potenciál byť úspešnejší v oblasti vášho podnikania.
  2. Serióznosť v podnikaní – svoj biznis beriete vážne a viete, že informácie o vašich biznis plánoch,  obchodných partneroch, dodávateľoch, odberateľoch sú pre vás kľúčovým elementom.
  3. Skutočnosť, že k podpísaniu ďalšej zmluvy vôbec nemusí prísť – Určite to poznáte. Začnete rokovať s viacerými potenciálnymi obchodnými partnermi alebo klientmi, a po prvom stretnutí alebo prezentácii dema vám ľudsky sadne len jeden z nich. Rozhodnete sa vstúpiť do spolupráce práve s týmto partnerom alebo klientom a ostatných odmietnete. Čo sa udeje s informáciami, ktoré ste zdieľali v rámci rozhovoru alebo e-mailov? Často ide o opis účelu riešenia, zdieľanie žiadaných funkcionalít alebo kvality výsledku služieb. Sú klientmi freelancera aj vaši konkurenti? Ako predísť situácii, že priama konkurencia zavedie do praxe postup alebo techniku obchodovania alebo marketingu, ktorú ste zdieľali s vývojárom alebo freelancerom pred časom vy? Jednoducho podpisom NDA. Alebo opačne. Ste freelancerom alebo vývojárom na voľnej nohe a svoje služby ponúkate obchodným spoločnostiam, z ktorých sa len jedna rozhodne nasadiť vaše riešenie prostredníctvom Vás a ostatné si ho nasadia prostredníctvom vlastných administrátorov (adminov).  Z právneho pohľadu je to neželaná situácia, nakoľko Vám  uniká príjem zo zákazky, ktorá mala, ale nebola uzatvorená.

Nechajte si profesionálne vypracovať zmluvu. Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Igor Ribar

Igor je zakladateľ spoločnosti RIBÁR & PARTNERS. Venuje sa predovšetkým sporovej agende a zastupovaniu klientov vo všetkých oblastiach ich pôsobenia. Jeho špecializáciou je korporátne a obchodné právo. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti trestného práva. Ako advokát sa taktiež zameriava na IT právo a vytváranie vlastných IT projektov.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho.

Súvisiace články

eyebookmarkcalendar-full
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram