Odporúčania influencerov na okuliare či výživové doplnky je v Českej republike nezákonné

3 min.
Influencer

Nové pravidlá pre prevádzkovateľov obchodov v Českej republike začali platiť 26. mája 2021, a preto je najvyšší čas predstaviť si najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela Zákona o regulácii reklamy (ďalej len „novela“) priniesla. Novela priniesla zmeny najmä v reklame pre zdravotnícke prostriedky, ktoré treba zohľadniť najmä v online kampaniach či e-shopoch.

Vyššie spomenutá novela smeruje k zmenám spojených s úpravou reklamy na zdravotnícke pomôcky a diagnostické pomôcky in vitro a bude teda podliehať rôznym obmedzeniam, ako napríklad aj reklama na lieky.

ČO ALE PREDSTAVUJE POJEM ZDRAVOTNÍCKY PROSTRIEDOK?

Zdravotnícke prostriedky máme vlastne všade okolo nás – kontaktné šošovky, rôzne hrejivé náplaste, očné či nosné spreje, krémy a mnoho ďalších (napríklad aj antigénové testy). Sú to  teda pomôcky, ktoré nám pomôžu diagnostikovať stav a odstránia alebo zmiernia konkrétny zdravotný problém. 

Novela, ktorá je platná od 26. mája 2021 rozdeľuje zdravotnícke prostriedky na dve kategórie a to (i) zdravotnícke prostriedky a (ii) diagnostické zdravotnícke prostriedky in vitro.

Novela zákona delí pripravované zmeny pre reklamy, ktoré sú určené širokej verejnosti a taktiež pre reklamy, ktoré sú určené pre odborníkov.

PRAVIDLÁ A ŠIROKÁ VEREJNOSŤ

Čo musí spĺňať obsah každej reklamy, ktorá propaguje zdravotnícky prostriedok?

Z reklamy musí byť:

  • zrejmé, jasné, zrozumiteľné a rozoznateľné o aký zdravotnícky prostriedok sa jedná, teda musí byť napísané, či sa jedná o zdravotnícky prostriedok alebo diagnostický zdravotnícky prostriedok in vitro,
  • viditeľný a čitateľný obchodný názov a účel, na ktorý je zdravotnícky prostriedok určený.

Pokiaľ zdravotnícky prostriedok musí výslovne uvádzať podľa svojej kategórie aj návod, tak v tomto prípade musí byť z obsahu reklamy zreteľná výzva k prečítaniu si daného návodu na použitie zdravotníckeho prostriedku.

Novela nám okrem toho, čo musí reklama obsahovať, ustanovuje aj to, čo sa v reklame na zdravotnícke prostriedky zakazuje. Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela priniesla v podobe zákazov, je aj zákaz cielenia reklamy osobám mladším ako 15 rokov. Ďalšie zmeny sa týkajú napríklad zákazu vyvolávania obáv. Po novom zdravotnícke prostriedky vyslovene nemôžu naznačovať predstavu, že bez daného zdravotníckeho prostriedku sa človeku zhorší zdravotný stav. Na uvedené sa viaže aj porovnávanie zdravotníckych prostriedkov, teda reklama nemôže naznačovať predstavu, že účinnosť jedného zdravotníckeho prostriedku je vyššia než účinnosť druhého.

Ako zaujímavosť môžeme uviesť zákaz, ktorý sa nesie v podobe zákazu odporúčania na zdravotnícke prostriedky od odborníkov či vedcov. Tieto reklamy môžu používať výslovne iba odborníci alebo lekári, ktorí Vám môžu poskytnúť zdravotnícky prostriedok na predpis.

V neposlednom rade so sebou novela priniesla aj zákaz v podobe vyvolávania klamlivého dojmu, kedy sa snažia presvedčiť ľudí, že nie je potrebné navštíviť svojho všeobecného lekára či podstúpiť konkrétnu lekársku liečbu.

PRAVIDLÁ A ODBORNÍCI

Novela po novom zavádza aj také regulácie, ktoré sú určené už nie širokej verejnosti, ale iba lekárom či odborníkom. Nejde teda o voľné dostupné a predajné zdravotnícke prostriedky, ale naopak o také, ktoré sú určené iba pre odborníkov (napr. röntgen). Ak sa jedná o takého podobne špecifické zdravotné prostriedky, reklamu budú môcť propagovať iba na stránkach a miestach určených pre daných odborníkov z ich konkrétneho odboru, teda napríklad v odborných publikáciách či v samotnej ambulancii.

Okrem vyššie uvedených zmien nám spomenutá novela privádza aj jednu nenápadnú, no podľa nás spomenutia hodnú skutočnosť. Zmena sa týka výrobkov, napr. kameňov, sviečok, či iných podobných „šarlatánskych“ produktov, ktoré sľubujú zmenu či zlepšenie zdravotného stavu. Novela po novom zakazuje naznačovanie, že výrobok je schopný byť zároveň aj liekom či zdravotníckym prostriedkom. Okrem iného podobné produkty nebudú môcť propagovať v reklamách ani vedci, celebrity či influenceri.

Igor Ribar

Igor je zakladateľ spoločnosti RIBÁR & PARTNERS. Venuje sa predovšetkým sporovej agende a zastupovaniu klientov vo všetkých oblastiach ich pôsobenia. Jeho špecializáciou je korporátne a obchodné právo. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti trestného práva. Ako advokát sa taktiež zameriava na IT právo a vytváranie vlastných IT projektov.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho.

Súvisiace články

eyebookmarkcalendar-full
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram